Nacontrole

Bij de meeste door ons uitgevoerde behandelingen, is het gewenst na ongeveer een jaar de betreffende tand of kies nogmaals te beoordelen. Aan de hand van een röntgenfoto en mondonderzoek bekijken we het uiteindelijke resultaat van de behandeling en adviseren u of aanvullende behandeling noodzakelijk is.

De nacontrole kan ook door de eigen tandarts uitgevoerd worden als dit evt ivm met de afstand voor u beter uitkomt. Graag ontvangen wij dan een kopie van de foto.